Mark Hughes đặt dấu hỏi về phẩm chất lãnh đạo của lứa cầu thủ Man United hiện tại. Ông không chắc liệu họ có